بهترین دکتر روانشناس


لیست آدرس و تلفن بهترین دکتر روانشناس و مشاور خوب در تهران با قیمت مناسب به همراه لینک ثبت نوبت اینترنتی در سایت صدای زندگی.

 

 

بهترین دکتر روانشناس و مشاور خوب در تهران با قیمت مناسب


روانشناس خوب چه کسی هست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

شاید تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که چه کسی روانشناس خوب هست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تفاوت بین روانشناس و سایر تخصص ها را بدانیم.

روانکاو فردی هست که ناخواآگاه شما را بررسی می کند و رفتارهای شما را بر این اساس تنظیم می کند

مشاور نیز کسی هست که به شما در جهت حل مشکلات راهنمایی می کند و بر اساس روش های مختلفی سعی در حل مشکلات فردی خانوادگی یا روابط بین فردی شما دارد. مشاور ممکن است بصورت تخصصی در یک یا چند زمینه مختلف و یا گروه سنی خاصی فعالیت داشته باشد.

روانپزشک نیز فردی با تحصیلات پزشکی هست و صرفا بر اساس مشکل فرد قادر به تجویز دارو می باشد. درواقع تنها روانپزشک است که می تواند دارو تجویز کند آنهم تنها برای برخی از مشکلات سلامت روان را می توان با دارو درمان کرد.

روانشناس بالینی کسی هست که بر مشکلات سلامت روان تسلط کامل دارد و مهارت کافی برای درمان اختلالات رایج مانند وسواس، اضطراب، حملات هراس و .... را دارد و در صورت تایید وی فرد می تواند با مراجعه به روانپزشک دارو مصرف کند.

بهترین دکتر روانشناس


لیست آدرس و تلفن بهترین دکتر روانشناس و مشاور خوب در تهران با قیمت مناسب به همراه لینک ثبت نوبت اینترنتی در سایت صدای زندگی.


بهترین دکتر روانشناس و مشاور خوب در تهران با قیمت مناسب


روانشناس خوب چه کسی هست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟


شاید تا به حال این سوال برایتان پیش آمده که چه کسی روانشناس خوب هست؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید تفاوت بین روانشناس و سایر تخصص ها را بدانیم.

روانکاو فردی هست که ناخواآگاه شما را بررسی می کند و رفتارهای شما را بر این اساس تنظیم می کند

مشاور نیز کسی هست که به شما در جهت حل مشکلات راهنمایی می کند و بر اساس روش های مختلفی سعی در حل مشکلات فردی خانوادگی یا روابط بین فردی شما دارد. مشاور ممکن است بصورت تخصصی در یک یا چند زمینه مختلف و یا گروه سنی خاصی فعالیت داشته باشد.

روانپزشک نیز فردی با تحصیلات پزشکی هست و صرفا بر اساس مشکل فرد قادر به تجویز دارو می باشد. درواقع تنها روانپزشک است که می تواند دارو تجویز کند آنهم تنها برای برخی از مشکلات سلامت روان را می توان با دارو درمان کرد.

روانشناس بالینی کسی هست که بر مشکلات سلامت روان تسلط کامل دارد و مهارت کافی برای درمان اختلالات رایج مانند وسواس، اضطراب، حملات هراس و .... را دارد و در صورت تایید وی فرد می تواند با مراجعه به روانپزشک دارو مصرف کند.

لیست بهترین دکتر روانشناس و مشاور خوب در صدای زندگی