کلوپ دختران

جلسات گروهی ویژه دختران سنین 11 الی 16 سال می باشد که در دو گروه سنی برگذار خواهد شد.

نهال نصری

کارشناس روانشناسی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

توضیحات کارگاه:

  • 10 جلسه
  • شروع از 13 تیر
  • دو شنبه ها

زمان

  • ساعت 16.00 الی 17:15
  • ساعت 17.30 الی 18:45

سرفصل ها:

1

مدیریت هیجانات (استرس و خشم)

2

برنامه ریزی شخصی

3

هدف گذاری

4

مهارت حل مسئله و بحران