کارگاه تربیت جنسی کودکان

این کارگاه مخصوص آگاهی به والدین و مربیان می باشد تا بتوانند کودکان را در مورد چگونگی خود مراقبتی یاری برسانند.

شیما ستاری

کارشناس ارشد روانشناسی

توضیحات:

موضوع سو استفاده از کودکان و آزار جنسی آنها دغدغه اغلب والدین و یکی از نگرانی های جدی آنهاست. در این دوره سعی شده تا اطلاعاتی درباره تربیت جنسی (خود مراقبتی) و نقش آن در پیشگیری از سو استفاده جنسی در اختیار والدین و مربیان قرار دهیم تا بتوانند با بهره گیری از آنها، کودکان را از موضوع مهم خود مراقبتی به بهترین شکل آگاه و از آنها حمایت کنند.
  • 3 جلسه
  • شروع از 13 تیر

زمان

  • ساعت 14:00 الی 16:00

سرفصل ها:

1 بررسی رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی جنسی کودکان

2 بررسی هویت جنسی کودکان

3 نقش جنسیتی

4 شیوه پاسخ گویی به سوالات جنسی کودکان

5 آشنایی با انواع کودک آزاری

6 نشانه های جسمی کودکان آسیب دیده جنسی

7 ویژگی افراد کودک خواه (پدوفیل)

8 آموزش مراقبت از خود به کودکان توسط والدین