1399-09-01

چگونه دچار افسردگی دوران کرونا نشویم؟

با فراگیری ویروس کرونا کاملا طبیعی است که بسیاری از افراد احساسی از ناامیدی و افسردگی داشته باشند و این را بدانید که شما تنها فردی نیستید که چنین احساسی […]
1399-02-14

چگونه درباره ویروس کرونا با کودکان صحبت کنیم

از آنجایی که ویروس کرونای جدید که کوید-۱۹ نامیده می‌شود همچنان در حال گسترش است، لازم است که بزرگسالان با آرامش در این زمینه با کودکان صحبت کنند.