1399-03-12

طرحواره درمانی چیست و چگونه انجام می شود.

طرحواره یا Schema، یک اصطلاح روانشناختی بسیار پیچیده است که توضیح آن چندان راحت نیست. اما به طور کلی طرح واره یا اسکیما را می توان مجموعه ای از باورها، […]
1399-03-11

مشاوره تلفنی کودک

کودکی دوران بسیار حساسی است. تمامی کودکان به دلیل وضعیت و شرایط سنی ای که دارند دارای روحیه ی حساسی بوده و معمولا در این دوران دچار لجبازی هایی نیز […]
1399-03-10

قربانی تجاوز جنسی را چگونه حمایت کنیم؟

حمایت از قربانیان تجاوز جنسی خیلی مهم و حساس است. وقتی شخصی که می شناسید مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، دانستن اینکه چه بگویید یا انجام دهید، دشوار است. […]