1400-05-31

کی باید مشاوره برویم؟

در مشاوره، به مراجع از جهات خودشناسی و رشد در زمینه‌های استقلال، تصمیم‌گیری، خودیاری در رفع مشکلات و نظیر آنها کمک می‌شود، در حالی که حوزه فعالیت روان‌درمانی، مسائل مربوط […]
1399-09-02

ضرورت استفاده از تست های شخصیت در مشاوره روانشناسی

ویژگیهای شخصیت مشخصه مهمی از رفتار و نگرش و احساسات ما هستند بنابراین باید از خصوصیات شخصیتی خود بیشتر آگاهی داشته باشیم.
1399-08-19

چطور بهترین مرکز مشاوره و یا یک روانشناس خوب را پیدا کنیم؟

می توان به جرات گفت که مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در اصل روح و روان انسان را نشانه رفته اند. لذا شناخت بهترین مرکز مشاوره و یا روانشناس خوب برای […]