پرسش و پاسخ

از این قسمت می توانید سوالات مختلف خودتان را مطرح کنید تا روانشناسان و مشاوران ما بصورت رایگان پاسخ شما را بدهند.


پرسش و پاسخ

از این قسمت می توانید سوالات مختلف خودتان را مطرح کنید تا روانشناسان و مشاوران ما بصورت رایگان پاسخ شما را بدهند.


فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازنیما صالحی فر پرسیده شد 1 هفته پیش • 
0 بازدید0 پاسخ0 رای
بازشیما پرسیده شد 4 روز پیش
0 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمريم پرسیده شد 3 ماه پیش • 
165 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدههمتای ماه پرسیده شد 2 هفته پیش • 
17 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهرضا پرسیده شد 4 هفته پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهفهیمه پرسیده شد 1 ماه پیش • 
36 بازدید1 پاسخ0 رای
بازامید پرسیده شد 1 ماه پیش • 
72 بازدید0 پاسخ0 رای
بازMaryam mohebi پرسیده شد 2 ماه پیش • 
70 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمسلم پرسیده شد 2 ماه پیش • 
55 بازدید1 پاسخ0 رای
بازگلینوش پرسیده شد 2 ماه پیش • 
135 بازدید0 پاسخ0 رای
021-88583560