پرسش و پاسخ

از این قسمت می توانید سوالات مختلف خودتان را مطرح کنید تا روانشناسان و مشاوران ما بصورت رایگان پاسخ شما را بدهند.


پرسش و پاسخ

از این قسمت می توانید سوالات مختلف خودتان را مطرح کنید تا روانشناسان و مشاوران ما بصورت رایگان پاسخ شما را بدهند.


فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
بازامید پرسیده شد 2 هفته پیش • 
40 بازدید0 پاسخ0 رای
بازMaryam mohebi پرسیده شد 1 ماه پیش • 
40 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمسلم پرسیده شد 3 هفته پیش • 
30 بازدید1 پاسخ0 رای
بازگلینوش پرسیده شد 1 ماه پیش • 
77 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمريم پرسیده شد 3 ماه پیش • 
138 بازدید0 پاسخ0 رای
بازمريم پرسیده شد 3 ماه پیش • 
101 بازدید0 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهنیما پرسیده شد 3 ماه پیش • 
145 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهملی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
151 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهمهدی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
160 بازدید1 پاسخ0 رای
بازمهدی پرسیده شد 4 ماه پیش • 
170 بازدید0 پاسخ1 رای
021-88583560