1400-06-17

هوش هیجانی چیست و تاثیر آن بر رهبری

هوش هیجانی یعنی آگاهی از انگیزه‌ی رفتار دیگران و درک اینکه چرا اینگونه رفتار می کنند واکنش نشان می‌دهند. این هوش، توانایی شناسایی و مدیریت احساسات خود و در نهایت […]