1399-03-31

چگونه می توان اضطراب را در نوجوانان کنترل کرد؟

تغییر همواره منجر به اضطراب می‌شود و نوجوانی که دورانی پر از تغییر و تحول است، بستر مناسبی برای بروز اضطراب فراهم می‌کند. تغییرات سریع رشدی، شکل گیری سوال های […]
1398-06-30

بوسپیرون (داروی ضد اضطراب) را بهتر بشناسیم

بوسپیرون یک داروی ضد اضطراب است. این دارو اثر شیمیایی‌ بر مغز می‌گذارد که ممکن است در افراد مضطرب نامتعادل شده باشد. بوسپیرون برای درمان نشانه‌های اضطراب مثل ترس، تنش، […]