1399-02-24

عوارض جانبی نوروفیدبک چیست

نکته مثبت روش های درمانی نوروساینس و به خصوص نوروفیدبک که برای درمان اختلالات مختلفی از جمله اضطراب، افسردگی و غیره به کار می رود عوارض جانبی مانند دارو درمانی را ندارد.