1399-08-14

همسرم به فعالیت های اینترنتی حساس شده ؟

شما وقتی همسرتان به فعالیت های اینترنتی شما حساس شده باشد چه می کنید؟ زندگی در هر زمان با خود خوبی‌ها، بدی‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد. نمی‌توان با […]
1399-08-08

چالش مومو را بیشتر بشناسیم / چطور کودکان و نوجوانان خود را از آن دور نگه داریم؟

عروسک مومو یک زن ترسناک است و یک عروسک ژاپنی است. عکس عروسک مومو در حساب کاربری اینستاگرامش قرار گرفته است. از زمانی که چالش مومو به عنوان یک چالش […]