1398-02-24

چگونه با افسردگی بعد از طلاق مقابله بکنیم | قسمت اول

طلاق ها می‌توانند بسیار مخرب باشند. اینکه هر بخش از زندگی‌تان را با کسی سهیم باشید سخت است و همه چیز ممکن است تغییر بکند، اینگونه که تلفن را بردارید […]
1398-02-17

انتظارات و واقعیت | آیا خوشحالی شما از شما گرفته شده است؟

علی رغم احساساتی که به شما دست می دهد. طبق تحقیقات اخیر در بیشتر مواقع مردم نمی توانند احساسات خود را در موقعیت های مختلف پیش بینی کنند. برای مثال، […]